Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Đầu mối

Hà Nguyễn Phương Linh
Biên tập viên
71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363889466
Email: tapchikhkt@due.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn