Tạp chí Khoa học, T. 17, S. 2 (2020)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁCH XỬ LÍ VẤN ĐỀ LIÊN KẾT TRONG DỊCH THUẬT NGÔN NGỮ BÁO CHÍ CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Tùng

Tóm tắt


 

            Bài viết tìm hiểu cách sinh viên (SV) chuyên ngành biên-phiên dịch xử lí những vấn đề thuộc liên kết văn bản trong dịch thuật. Lí thuyết về liên kết văn bản được lấy từ Halliday (1976) và Trần Ngọc Thêm (1985). Cứ liệu được thu thập từ một tập hợp bốn bài dịch báo chí của 36 SV năm thứ 3 khoa Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM). Kết quả nghiên cứu cho thấy SV còn gặp khá nhiều khó khăn khi xử lí những vấn đề thuộc liên kết văn bản trong dịch thuật, trong đó khó khăn lớn nhất là tỉnh lược, rồi đến liên từ, và cuối cùng là quy chiếu. Khi gặp khó khăn, SV thường dựa vào các chuẩn mực của ngôn ngữ nguồn để xử lí bản dịch. 

     

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100